Thông báo
Thông báo mới (54 thông báo)  
Thông tin luận án tiến sĩ (Nguyễn Tiến Vinh) (20/10/2020)
Thông tin luận án tiến sĩ (Phan Thanh Nhất) (20/10/2020)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế(Trần Thị Hằng) (10/10/2020)
Thông tin luận án tiến sĩ (Đinh Quý Hương) (05/10/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Thị Lan Ngọc) (22/09/2020)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Trần Thị Hằng) (20/09/2020)
THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ (Trần Thanh Thuỷ) (16/09/2020)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Trần Thanh Thủy) (30/08/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở Trần Quang Đạt) (20/07/2020)
Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020 (07/07/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Thùy Trang) (02/07/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Tạ Minh Phương) (02/07/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến cấp cơ sở (Chu Đình Kiên) (26/06/2020)
Thông báo về việc dự lễ Tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2020 (12/06/2020)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Đinh Quý Hương) (08/06/2020)
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Thị Thu Hà) (26/05/2020)
Thông tin luận án tiến sĩ (Nguyễn Thùy Trang) (21/05/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Thị Thu Hà) (04/05/2020)
Công văn 260/BGDĐT-GDTC hướng dẫn phòng, chống virus corona trong trường học (10/03/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Nguyễn Tiến Vinh) (04/03/2020)
Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Covid-19 tại các trường học (28/02/2020)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Trần Thanh Thủy) (31/12/2019)
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUỐC GIA CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ (11/11/2019)
Danh sách trúng tuyển Cao học năm 2019 của Đại học Huế (31/10/2019)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Huỳnh Thị Minh Thành) (27/10/2019)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Lê Thị Ngọc Bảo) (16/10/2019)
Tổ chức Hội thảo Quốc gia “Sự hài lòng của người dân với các dịch vụ giáo dục: Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam” (07/10/2019)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Huỳnh Thị Minh Thành) (07/10/2019)
Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (01/10/2019)
Hội nghị Khoa học Trẻ quốc gia năm 2019 (25/09/2019)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Nguyễn Duy Thuận) (16/08/2019)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Duy Thuận) (29/07/2019)
Thông báo Bảo vệ lận án tiến sĩ cấp cơ sở (26/07/2019)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Lê Thị Như Phương) (31/05/2019)
Thông báo Tuyển sinh Cao học lần 2 của Đại học Huế (25/05/2019)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế (Từ Ánh Nguyệt) (20/05/2019)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Lê Thị Như Phương) (10/05/2019)
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (Lê Thị Ngọc Bảo) (07/05/2019)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Từ Ánh Nguyệt) (03/05/2019)
Thông báo kết quả thi Tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019 (22/04/2019)
THÔNG BÁO Chấm phúc khảo cho thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019 tại Đại học Huế (22/04/2019)
Thông báo Tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2019 của Đại học Huế (14/01/2019)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Đức Vũ Quyên) (07/12/2018)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Huỳnh Văn Tuyết) (05/12/2018)
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Giáo dục mầm non trong bối cảnh cách mạng 4.0" (01/10/2018)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Đoàn Thành Nhân) (14/09/2018)
Thông báo Mở các lớp đào tạo lái xe Ô tô hạng B dành riêng cho cán bộ, giảng viên Trường ĐHSP Huế (05/09/2018)
Mẫu Báo cáo thành tích (19/07/2018)
Thông tin Luận án tiến sĩ (Nguyễn Trung Triều) (22/06/2018)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm (14/06/2018)
Quy định phụ cấp độc hại, nguy hiểm (08/03/2018)
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục. (18/12/2017)
Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế. (19/05/2017)
Văn bản có dấu hiệu giả mạo (26/10/2015)
Thông báo cũ (131 thông báo)