Sau 3 ngày làm việc, chiều 18/1/2021, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Bế mạc Kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân DLS thực hiện Chương trình ETEP năm 2020....
Sáng 18/1/2021, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định công nhận Hội đồng Trường và Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025....
Chiều 16/1/2020, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết Thực tập sư phạm năm học 2019 – 2020 và triển khai thực tập sư phạm năm học 2020 – 2021....
Sáng 16/1/2021, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế diễn ra buổi khai mạc kiểm đếm, xác thực các chỉ số liên kết giải ngân thực hiện Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực...
Trong năm 2020, hoạt động khoa học và công nghệ nói chung và nghiên cứu khoa học nói riêng của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo...
» Xem các tin đã đưa...